Ordforklaring

For at gøre det tydeligt, hvad der bliver beskrevet her på hjemmesiden, er her en ordforklaringsliste.
  
Anneks
Et sogn med en selvstændig kirke, som ikke har egen præst.
 
Ejerlav
"En sammenslutning af grundejere der har ensartede servitutter el. fælles rettigheder og forpligtelser." (kilde/citat: Politikens Nudansk Ordbog, 18. udgave, 1. oplag)
 
Herred
er en gammel administrativ inddeling i Danmark.
Årslev hører til Vindinge Herred, mens Sdr. Nærå hører til Åsum Herred sammen med bl.a. Rolfsed, Højby og Nr. Lyndelse sogne.
 
Lægd
"Den mindste af de kredse hvori landet tidligere var inddelt med henblik på udskrivning til militærtjeneste; afskaffet 1969" (kilde/citat: Politikens Nudansk Ordbog, 18. udgave, 1. oplag)
  
Provsti
er en administrativ gruppering af sogne.
 
Sogn
er et område med en fælles kirke. 
 
Stift
er et kirkeligt, geografisk område bestående af provstier.
Årslev og Sdr. Nærå indgår således i Fyens Stift.
Lokalhistorie for Årslev & Sdr. Nærå sogne 2008-2015