Tidslinje

 
Denne hjemmeside dækker Årslev og Sdr. Nærå sogne. Dvs. byerne Årslev, Sdr. Nærå, Tarup og Ore. Menuerne til venstre er opbygget som en tidslinje, hvor de ældste oplysninger vil være i øverste menu, og nyeste oplysninger nederst i rækken af menuer.
 
Formålet med denne hjemmeside er at samle så mange oplysninger om de to sogne på et sted. I arbejdet med at finde oplysninger gøres der brug af lokalhistorisk arkiv, lokale beboere i sognene, stadsarkivet i Odense, historiskatlas.dk m.m.
 
Tidslinjen vil over en årrække, hvis informationer kan findes, blive udvidet så flere perioder end de nuværende beskrives.
 
Kort beskrivelse af Årslev sogn
Navnet Årslev kendes tilbage fra 1383, kaldet Arsløf. Navnet Arsløf blev udskiftet i 1798*. historiskatlas.dk skriver på deres hjemmeside om Årslev: "Forleddet er et oprindeligt toleddet mandsnavn Anu-harier. Efterleddet er ’-lev’ (lef), som formentlig betyder arvegods.**"
  
*) Kilde: Trap Danmark: Svendborg Amt, 5. udgave, 1956, side 924
**) Kilde: historiskatlas.dk
 
Kort beskrivelse af Sdr. Nærå sogn
Sdr. Nærå lå indtil kommunalreformen i 1970 i Sdr. Nærå kommune i Odense Amt, hvorefter sognet hørte til Årslev Kommune i Fyns Amt. Ved sidste kommunalreform i 2007, hvor landets 271 kommuner blev reduceret til 98 og amterne blev afskaffet, blev Årslev kommune en del af den nye Faaborg-Midtfyn kommune i Region Syddanmark.
 
Sdr. Nærå nævnes første gang i 1304 i formen Niærthøu*.
 
*) Kilde: Tra* Danmark: Odense Amt, 5. udgave, 1956, side 255
 
 
Lokalhistorie for Årslev & Sdr. Nærå sogne 2008-2015