Jernalder (500 f.v.t. - 700)

Fund i Årslev
Der blev i 1820 gjort fund fra yngre romersk jernalder nær Årslev kirke, som bl.a. indeholdt et bronzefag, guld- og sølvsmykker samt en kugle af bjergkrystal med magisk indskrift*. Det var en kvinde, som kaldes Årslev-kvinden, der var blevet begravet. Der kan læses mere om hende og graven ved at klikke på 'Krystalkuglen' i menuen til venstre.
*) Kilde: Trap Danmark: Svendborg Amt (5. udgave, 1956, Gads Forlag)

Udgravninger i Sdr. Nærå
Odense Bys Museer har foretaget udgravninger i Sdr. Nærå. Klik på 'Gravplads og langhus' i menuen til venstre for at se videoklip.

 
Lokalhistorie for Årslev & Sdr. Nærå sogne 2008-2015